Interneta veikala darba reglaments

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu starp interneta veikala īpašnieku un pircēju (MK noteikumi).

 

DISTANCES LĪGUMS

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs, no vienas puses, turpmāk saukts “Pārdevējs”, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta “Pircējs”, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. 

Piegādes un apmaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 

!!! Uzmanību! Pašlaik samaksāt par preci ir iespējams tikai apmaksājot rēķinu. Lai sazinātos ar veikalu, lūdzu, izmantojiet e-pastu: 20027127@inbox.lv

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 2 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Preču piegādes laiks Pircējam ir atkarīgs no  jūsu izvēlētā piegādes veida,  ko nosaka piegādes uzņēmuma iespējas.

Piegādes cena (Omniva vai Pasta nodaļa) - 5 EUR (ar PVN 21%). Preču saņemšana Shoes Club Baltā Kumode veikalā (Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija) - bezmaksas. Dāvanu kartes piegāde - bezmaksas.

Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi trešo personu vainas dēļ, kas nav saistītas ar Pārdevēju un / vai ir neatkarīgas no Pārdevēja, vai apstākļu dēļ, kas ir atkarīgi no Pircēja, vai nepārvaramas varas dēļ.

 

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Preču atgriešana Pārdevējam tiek veikta Pārdevēja  atrašanās vietā: SIA "SHOES CLUB", Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV1050

 

Atgriežot preces, tiek piemērotas obligātās prasības: preces nav sabojātas vai to izskats nav būtiski mainījies, kā arī nav izmantotas - visām atgrieztajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālo iesaiņojumu.

Naudas atmaksa tiek veikta uz Pircēja bankas kontu, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

Naudas atmaksa Pircējam tiek veikta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis atsaukšanas vēstuli, ar nosacījumu, ka Pārdevējs saņem atpakaļ atgrieztās preces. Ja preces Pircējs neatdod atpakaļ Pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis atsaukšanas vēstuli, naudas atgriešanas periods tiek aprēķināts no dienas, kad preces tiek atgrieztas Pārdevējam.

Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Nepietiekamas kvalitātes preču atgriešana tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Pircējam ir jāmaksā par preču piegādi un preču atgriešanu, bet Pārdevējam, pārliecinoties, ka preces tiek atdotas neatbilstošas kvalitātes dēļ, ir jāatdod Pircējam izmaksas, kas viņam radušās par preču piegādi un atgriešanu.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Veikalos Shoes Club Baltā Kumode piedāvātajām precēm ir 2 gadu garantija. Lai apstiprinātu garantijas periodu un garantijas saistību izpildi, ir nepieciešams oriģinālais kases čeks vai garantijas talons.

Pirkumu grozs